Russisk.Net

Russisk er et slavisk språk og det mest brukte av de slaviske språkene. Det slaviske språket tihører igjen den russiske språkfamilien indoeuropeiske språk og er således beslektet med språk som fransk, engelsk, persisk og hindi.

Russisk er det offisielle språket i Russland. I tilegg er russisk sidestilt som offisielt språk med det lokale språket i Hviterussland, Usbekistan, Tadsjikistan, Kasakhstan og Kirgisistan. Siden russisk var det offisielle språket i det gamle Sovjet samveldet som ble oppløst i 1991 så er russisk det mest brukte fremmedspråket i de resterende landene som var med i Sovjet samveldet. Utover dette kan det nevnes at russisk er et relativt stort språk i Israel hvor det brukes av i underkant av en million etniske russiske jødiske immigranter fra det gamle Sovjetunionen. Russisk er for øvrig et av seks offisielle språk i FN. Det antas at ca 200 millioner mennesker har russisk som sitt morsmål.

I russisk benyttes det kyrilliske alfabetet med 33 bokstaver, hvor av 5 vokaler. Russisk har en historie som går tilbake til 800- tallet. Russisk rettskriving er ganske morfologisk oppbygget, med det mener man at prinsippet er at hvert enkelt morfem skal skrives på samme sett uansett posisjonen i ordet. Talespråket er sterkt preget av det litterære men visse karakteristiske muntlige former har allikevel overlevd. Dagens stavemåte i det russiske språket følger i stor grad den store reformen i 1918 med endelig fastsettelse i 1956. Det ble forsøkt med en oppdatering på 90 tallet men den ble aldri godt mottatt og er aldri godkjent formelt.

Russisk bøyes i seks kasus. Hvor mange ord det finnes i Russisk er vanskelig å anslå da mulighetene til sammensetning og forminskelsesord er mange. Enkelte filologer mener at språket således kan bestå av så mange som opp mot 500 000 ord. Banning på russisk er faktisk av mange russere ansett som rene kunstformen.

Det finnes mange dialekter i det russiske språket men mange språkforskere deler dialektene opp i 3 hovedgrupper (nordlig, sentralt og sørlig) med Moskva i sentralregionen.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.